Idag ringde Riyam 12 gånger i orderklockan och bjöd in till fika och bubbel för att fira att hon fått in sitt första riktiga projektet! Med hjälp av Yosef H som coach fick hon in ett jobb på 1,2 mkr. Det är ett skärmtak, solavskärmning, trappor och ett räcke som drar igång i början av 2018. Tillsammans kommer de utföra projektet galant.

Riyam började hos oss i slutet av augusti. Hon är nyexaminerad högskoleingenjör med stort intresse för arbetsmiljöfrågor och projektledning. Hon har kämpat för att komma in i matchen. Detta är ett kvitto på en mycket bra arbetsinsats och fungerande samarbete. Stort grattis Riyam och Yosef!