Byggnadssmide

Vi är certifierade enl. En 1090-2 Exc3

  • Trappor och räcken
  • Stålstommar
  • Avväxlingar

Byggnadssmide kommer ofta in i ett tidigt skede i projekten och tillämpas både utvändigt som invändigt i offentliga miljöer som t.ex. skolor, sjukhus, kontor, gallerior, bilhallar, flygplatser mm

Skicka din förfrågan på anbud@smide.com eller fyll i formuläret nedan

Skicka förfrågan