Månadsbrev april 2018

ÄNTLIGEN!

Äntligen rasar vintern ut och vi välkomnar sköna maj! Det är en speciell känsla att stå framför majkasen och värma sig till traditionella vårsånger. Känslan av att ha en härlig sommar framför sig är underbar! Det är dags att smida semesterplaner. Din semesteransökan är godkänd. Kom ihåg att meddela eventuella förändringar i god tid. Innan vi går på semester kommer vi ha Lundgrens årliga sommarfest den 15 juni. I år firar vi in sommaren på Gondolens fantastiska terrass. Mer information kommer inom kort.

 

AFRIKA

Den planerade resan till Burundi för att montera MC-ekipagen på plats blev tyvärr inte av p.g.a. strul med visumen. Vi siktar på september istället. Tack Jimmy för all tid som du lade ner på att få allt klart till den planerade resan. Och, tack Karim som kom ner till jobbet en lördag för att hjälpa till med MC-ambulanserna. Vilka hjältar ni är!

 

Nu laddar vi inför uppföljningsresan till Kenya i maj. Resan är ett led i samarbetet kring att utveckla MC-ambulanserna för minskad mödradödlighet. Syftet är att följa upp både den operativa verksamheten i pilotprojektet och att fortsätta utveckla konstruktionen av ekipagen samt tillhörande IT-system. Roligt att Johan Bååth ska med och göra en dokumentärfilm.

 

LÖNEREVISION

Det är tid för lönerevision. Enligt gällande löneavtal finns det 1,6 % i lönepotten och 0,2 % i den öppna löneöversynen för dig som är kollektivanställd. För tjänstemännen gäller 1,8 % för löneökningar per 1 maj 2018.

 

CLOWNNÄSOR OCH SKAVSÅR

När röda teamet var på teamresa i Barcelona fick nya och gamla kollegor chansen att lära känna varandra bättre. Inför resan delades teamet in i två grupper med uppdraget att ta fram ett program för en dag var. Det blev ett givande företagsbesök hos trappleverantören Enesca, teamövningar med fokus på arbetsmiljö och teambuildingaktiviteter. Det blev långa stadspromenader, brända näsor och skavsår. Teamet tyckte att det var givande att få tid att prata utanför jobbet. Något som de vill dela med sig inför kommande resor är vikten av ett uppstyrt program och att alla faktiskt medverkar.

 

ARBETSMILJÖ & SÄKERHET

Som vi tidigare berättat om gjorde vi en omstart i Lundgrens arbetsmiljöarbete. Vi såg över uppgiftsfördelningen och tydliggjorde ansvaret. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger hos oss som arbetsgivare. Därifrån har ansvaret för arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet delegerats till projektledarna, HR och verkstadschefen. Det är projektledarna som inom sina projekt ska fullgöra arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Projektledarna kan i sin tur vidaredelegera arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet till arbetsledare som har möjlighet att överblicka och hantera arbetsmiljö och säkerhet ute på plats. Vi som arbetsgivare ska se till att ni har de verktyg som behövs för att åtgärda de problem och brister som uppstår.

Vid omstarten såg vi över våra rutiner. Vi tillsatte en ny skyddskomitté med representanter från personal, verkstad, projektledning och produktion – både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud. Affe, Jimmy, Johanna, Richard och Marco kommer träffas regelbundet för att arbeta med olika arbetsmiljöfrågor. Arbetet för en god arbetsmiljö är en ständigt pågående process. Vi strävar efter att utveckla och förbättra oss. Arbetsmiljö kommer vara en återkommande punkt på våra arbetsplatsträffar. Vi kommer gå minst fyra skyddsronder per år.

 

VAD HAR DU FÖR ANSVAR?

Det ligger också ett ansvar på dig som medarbetare att följa lagar och regler samt att påtala risker, påbud och olycksfall. Du som medarbetare måste följa de instruktioner som ges inom arbetsmiljöarbetet. Du måste använda anvisad skyddsutrustning och säga till om du upptäcker brister i arbetsmiljön. Vid brister ska du i första hand vända dig till din projektledare. Om du inte får tag på projektledaren eller får något gehör kan du vända dig till ledningen eller Marco.

 

ORDNINGEN PÅ VERKSTADEN

Under den senaste skyddsronden såg vi bl.a. brister i den allmänna ordningen på verkstaden. Det var material som låg på golvet och sladdar lite här och var som man lätt kunde snubbla på. Vi beslutade att Affe ska ansvara för ordningen på verkstaden. Bl.a. ska allt material ligga i uppmärkta pallar. Om Affe ser brister kommer han prata med ansvarig projektledare som får åtgärda det. Jag kan redan se förbättringar!

 

RESULTATÄGARE

Nu är vi på jakt efter en till resultatägare som vill och har förmågan att driva projekt inom något av våra affärsområden. Du kan läsa mer om tjänsten på LUNDGRENS hemsida.

 

EKONOMINYTT

Jurgita gjorde ett fantastiskt jobb som blev klar med alla sju bokslut! En nyhet i NEXT är att fakturatyp alltid ska vara ifyllt vid fakturering för att det ska bli enklare att följa upp om fakturan har skickats via mail eller post. Vi behöver få till en jämnare fakturering för ett bättre kassaflöde över hela månaden. Det är en sak att ha ett bra slutresultat, en helt annan att ha pengarna i vår kassa.

 

MÅNADENS SÄLJARE

Riyam sålde ett entréparti i Kista åt LA gruppen för drygt 100 tkr. Yosef fick in 24 partier för 1,3 mkr till nya Karolinska med start vecka 24. Micke fick in fler beställningar på inredningar till Fabrique Stenugnsbageri. GRATTIS!!

 

VÅRA PROJEKT

Under april gjorde blå teamet färdigt etapp 1 i kv Kejsaren åt TL Bygg där de byggde ett nytt bjälklag i en ljusgård. Under nästa månad drar etapp 2 igång då de kommer bygga ett nytt bjälklag i en annan del av ljusgården. Teamet tillverkade och monterade ett stativ för en ny fettavskiljare i en undercentral åt TL Bygg. Vidare monterade de en portomfattning för en rullport åt Peab Kv Hilton. De byggde ett entresolplan i fläktrummet samt monterade en smidestrappa till kv Hilton Peab. Teamet monterade också avväxlingssmide för upptag av ett nytt trapphål åt Thule Fastighetsutveckling.

Röda teamet arbetade med dörrpartierna till Samsungs nya butik samt ett skärmskåp till Stureplans hetaste reklamyta The Pavilion. De gjorde klart 25 st vinställ samt bryggor och handledare till en pool till Komponent Byggen. Jobben gick bra tack vare våra duktiga smeder! Vidare pågick montaget av säkerhetsdörrarna som beräknas ta två veckor till. Nu väntar tillverkning av två inredningar till Fabrique Stenugnsbageri. Roligt att Fabrique kommer öppna sitt första bageri New York där vi hoppas att vi får vara med och göra inredningen. Vidare är detaljer till fem stycken mässmontrar till Scania och inklädnad för att dölja ett ventilationsaggregat i en skolsal på Företagsekonomiska Institutet (FEI) på gång.

Serviceteamet hade fullt upp med servicejobb och hann också med lite tillverkning och montage. Vidare tillverkade gula teamet tre smidesramper samt tillverkade och monterade en avväxling och ett smidesräcke. Montage av glasdörrarna till barnbiblioteket i Upplands Väsby gick bra. Förskolan i Bandhagen gick sakta framåt där vi väntar på leverans av resterande material. Vidare började vi delvis med partierna till Lidingö Stadshus. I maj väntar montage av balkar och avväxlingar samt dörrarna till Nya Karolinska.

Vi väntar med spänning på svar på alla offerter som vi lämnade! Vi har bra kapacitet och har korta svarstider på förfrågningar!

– SLUT     –

sv_SESwedish